, , , . . . .

. . . , .

, the . , . the .

Responses to

 1. Alex Says:

  . .

 2. X-man Says:

  , skype , , .

 3. X-man Says:

  .

 4. Alex Says:

  . mdash .